Reklamacije i prigovori

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Kada je isporučen originalno zapakiran paket i Kupac preuzme robu uz obavezan potpis na dostavnici, time se potvrđuje da je roba uredno isporučena.

Za sve artikle vrijedi zakonski propisani rok za reklamaciju. Dogodi li se unutar tog roka da je artikl primjerice promijenio svojstva, a što proizlazi iz nepridržavanja propisanih postupaka njege i održavanja, ECOMED d.o.o. ne odgovara za nastala oštećenja. U protivnom proizvod je moguće vratiti te isti može biti zamijenjen za isti ili sličan novi artikl ili popravljen o trošku Prodavatelja te se može ostvariti popust ili povrat uplaćenog iznosa.

Kupac može pisane prigovore i reklamacije poslati na e-mail info@domena.com opisom i/ ili fotografijama oštećenja kako bi Prodavač pristupio rješavanju prigovora odnosno reklamacije. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 10., Kupac može svoj prigovor odnosno reklamaciju poslati i pisanim putem na adresu Prodavatelja s naznakom “Web reklamacija”. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor ili reklamacije potrebno je navesti broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Na sve primjedbe, prigovore i reklamacije tvrtka ECOMED d.o.o.. odgovorit će u roku od maksimalno 7 radnih dana.